Premis d’escriptura de creació

PE_adaptacio_pantalla

 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, per delegació del rector d’aquesta Universitat, convoca els Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació. Aquesta convocatòria està organitzada pel Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi), amb la col·laboració de les aules de Lectura i Escriptura, de Teatre, de Poesia i de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, i amb la de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

La convocatòria té per objecte promoure i dinamitzar la creació literària entre l’estudiantat de les universitats valencianes.

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants matriculats en alguna de les universitats públiques valencianes durant el curs acadèmic 2016/2017 en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials. En la modalitat de teatre també podrà participar-hi l’estudiantat matriculat el curs 2016/2017 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València. Les persones participants no podran superar els 35 anys d’edat a data de 31 de desembre de 2017.

Les modalitats establertes en aquesta convocatòria són: poesia en valencià, poesia en castellà, narrativa breu en valencià, narrativa breu en castellà, teatre breu i  guió de curtmetratge . En les modalitats de teatre breu i guió de curtmetratge  les obres podran ser presentades en valencià o castellà.

Els premis establerts per a cadascuna de les modalitats són els següents:
– POESIA (valencià i castellà).Es concedirà un únic premi a un poemari en cadascuna de les llengües. El premi consistirà en una dotació econòmica de 1.000€ i la publicació del poemari premiat.
– NARRATIVA BREU (valencià i castellà). Es concedirà un únic premi a una narració breu en cadascuna de les llengües.El premi consistirà en una dotació econòmica de 1.000€ i la publicació de la narració premiada.
– TEATRE. Es concedirà un únic premi a una peça teatral. El premi consistirà en una dotació econòmica de 1.000€ i la publicació del text premiat.
– GUIÓ DE CURTMETRATGE. Es concedirà un únic premi a un guió de curtmetratge. El premi consistirà en una dotació econòmica de 1.000€ i una ajuda de 2.000€ per a la producció del curtmetratge.

El termini de presentació de les obres va finalitzar el 28 d’abril de 2017.

[BASES ÍNTEGRES, PDF]
[BASES ÍNTEGRAS, PDF, texto en castellano]

____________________________________________________________________________________________

Darreres edicions

PremiatsFinalistes16
Acte de presentació de les obres premiades.
Premiats i finalistes a la 13a edició.

 

Premiats-Finalistes
Acte de presentació de les obres premiades.
Premiats i finalistes a la 12a edició.

 

PremiatsFinalistes14
Acte de presentació de les obres premiades.
Premiats i finalistes a la 11a edició.

 Resolució de concessió de la 13a edició [PDF]
Resolució de concessió de la 12a edició [PDF]