Escriptura de creació

 

– Els Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació estan organitzats  pel Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi), amb la col·laboració de les aules de Lectura i Escriptura, de Teatre, de Poesia i de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, i amb la de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Els Premis, convocats per la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, tenen per objecte promoure i dinamitzar la creació literària entre l’estudiantat de les universitats valencianes.

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants matriculats en alguna de les universitats públiques valencianes en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials. En la modalitat de teatre també podrà participar-hi l’estudiantat matriculat a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València. Les persones participants no podran superar els 35 anys d’edat a data de 31 de desembre de l’any de cada edició.

Les modalitats establertes en aquests premis són: poesia en valencià, poesia en castellà, narrativa breu en valencià, narrativa breu en castellà, teatre i guió de curtmetratge. En les modalitats de teatre i guió de curtmetratge les obres podran ser presentades en valencià o castellà.

_ML07792Acte de presentació de les obres guanyadores.

 

– L’Aula Oberta d’Escriptura Creativa és un projecte organitzat pel Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi), amb la col·laboració de les aules de Lectura i Escriptura, de Teatre, de Poesia i de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, i amb la de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Aquesta proposta es troba emmarcada a l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes, que té com a finalitat principal generar un espai de formació i recursos per a les estudiantes i els estudiants.

L’Aula Oberta d’Escriptura Creativa ofereix un conjunt de tallers destinats a formar-se i adquirir habilitat i experiència per a afrontar la creació literària en castellà i valencià en els àmbits de la narrativa, el teatre, la poesia, el guió de curtmetratge i el còmic.

_ML08640Taller de Narrativa breu en castellà.